עקוב אחרינו
מתקנים מאזוראשקלון התקנה מסוגפרגולות ודקים
מדוע כל המתקינים מדורגים בציון גבוהה?
הכללים שלנו ברורים מתקין שהציון הממוצע שלו יורד מ-9 יוצא מהאתר לאלתר