עקוב אחרינו
מתקנים מאזורתל אביב יפו התקנה מסוגבנייה קלה
1
מדוע כל הקבלנים מדורגים בציון גבוהה?
הכללים שלנו ברורים קבלן שהציון הממוצע שלו יורד מ-9 יוצא מהאתר לאלתר